• Planering

    Planering

    Planering av vårt område i Rosendal pågår. För att få information när något nytt händer i projektet, anmäl dig till Rosendals nyhetsbrev.

  • Säljstart

    Säljstart

    Vi planerar för en säljstart av Rosendal under sommaren 2017.

Mitt i Uppsalas kunskapscentra, Rosendal, planerar vi att bygga lägenheter och radhus med ett tydligt grönt koncept.

I Rosedal kommer vi att skapa ett kvarter med både radhus och lägenheter i en intressant kombination. Radhusen kommer att ligga både ovan och under lägenheterna, vilket både ger området en tydlig identitet och en levande gatumiljö med många bostadsentréer i markplan.

Kvarteret öppnar upp mot lokalgatan och skapar inblickar mellan gaturum och den lummiga gården. Området kommer vara rikt på växtlighet och grönska genom de gröna balkongerna, takradhusens terrasser, planteringar på förgårdsmark, innergården och närheten till parken.

Här jobbar vi efter NUDGE-konceptet med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Det innebär att vi, genom ett smart byggande, underlättar för de boende att göra hållbara val per automatik samt främja för det lokala ekosystemet.

Här kommer det finnas naturliga mötesplatser såsom cykelverkstad, lekplatser och utekök. och bostäderna kommer att få fasta planteringsytor för till exempel örter, tomater eller vackra blommor.

Husen kommer att byggas som passivhus och försörjs av närproducerad el från solcellerna på taken. Några tak kommer även att få ängsmiljö, vilket gynnar ekologin.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Rosendals nyhetsbrev för att få löpande information via mejl. Genom nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad om projektet, samt informerar dig när det börjar bli dags för försäljningsstart.

Försäljningsstart

När vi startar försäljning av lägenheterna så ges förtur till Småakön genom en kövisning. För att bli inbjuden till den första visningen – kövisningen – måste du vara medlem i Småakön.

Medlem i Småakön blir du här!

Här hittar du mer information om hur kövisningen går till.

Pris på lägenheterna kommer att presenteras i samband med försäljningstarten.

Snabbfakta

Försäljningsstart: Prel vår/sommar 2017

Bostadstyp: Lägenhet,Radhus

Pris: presenteras inför försäljningsstart

Arkitekt: Sandell Sandberg.

Hitta hit

Småa kontakt

Andrés Heredia

Telefon: 018-444 12 36

E-post:

Anmälan för nyhetsbrev