Att köpa bostad

Så här går det till att köpa en bostad av oss

Kövisning och allmän visning

De flesta av våra bostäder överlåts utanför Småakön. Du behöver alltså inte vara medlem för att köpa ett hus eller en lägenhet av oss. Men som Småamedlem har du dock ett par fördelar:

  • Du blir inbjuden till alla våra kövisningar och får möjlighet att boka en bostad innan projektet släpps till allmän försäljning.
  • Bokar du din bostad i samband med kövisningen får du 50 000 kr i boka-tidigt-rabatt.

Inbjudan till kövisningen får du i god tid några veckor före de aktuella kövisningarna, tillsammans med vår medlemstidning Småabladet. I samband med kövisningen har alla Småamedlemmar möjlighet att göra en intresseanmälan. Intresseanmälningarna samlas in och sorteras i turordning efter respektive kötid i Småakön. Projektets mäklare kontaktar sedan alla intressenter i turordning för val av bostad. Självklart kan mäklaren även hjälpa till med att göra boendekostnadskalkyler samt en värdering av din befintliga bostad.

Då kövisningen ägt rum och alla intressenter blivit kontaktade, får vem som helst möjlighet att köpa en bostad enligt först-till-kvarn-principen.

Bokningsavtal

När det står klart vilken bostad du vill boka är det dags att skriva ett bokningsavtal. I anslutning till att bokningsavtalet tecknas betalar du en avgift på 50 000 kr, som sedan dras från slutsumman på din nya bostad. Bra att veta är att vi i samband med detta kommer att behöva ett skriftligt lånelöfte från dig och din bank.

Informationsmöte

Innan det är dags för dig att ta nästa steg och teckna ett kontrakt eller ett upplåtelseavtal blir du inbjuden till ett informationsmöte. På mötet får du höra mer om Småa, projektet och hur din resa med oss kommer att se ut från ax till limpa. Det här brukar även vara ett trevligt tillfälle att träffa dina blivande grannar, men även oss som jobbar i projektet.

Lån

Småa är inte knutna till någon specifik bank utan samarbetar med olika bankkontor i olika bostadsprojekt. Genom respektive projekts utvalda bankpartner har du möjlighet att få ett fördelaktigt banklån från en bank som inte bara har god kännedom om projektet utan oftast även har en lokal förankring.

Köpe- och entreprenadavtal, äganderätt

Ungefär 9-12 månader innan du får nycklarna till din nya bostad, kallar projektets kundombud dig till ett möte för tecknandet av ett köpe- och entreprenadavtal. Samtidigt signeras även köpebrevet som gör dig till lagfaren ägare av fastigheten (alltså själva tomten). Tillsammans med kallelsen får du hem alla handlingar, där bland annat ditt preliminära inflyttningsdatum framgår, så att du i lugn och ro hinner läsa igenom avtalet och kan komma väl förberedd till skrivningen.

Förhands- och upplåtelseavtal, bostadsrätt

Ungefär 9-12 månader innan du får nycklarna till din nya bostad, kallar projektets kundombud dig till ett möte för tecknandet av ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättföreningen. Tillsammans med kallelsen får du hem alla handlingar, så att du i lugn och ro hinner läsa igenom avtalet och kan komma förberedd till skrivningen. Avtalet grundar sig på föreningens kostnadskalkyl och är bindande.

Mellan avtalsskrivningarna ansöker vi å dina vägnar om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det sker genom individuell prövning och fungerar som säkerhet för föreningen.

Så snart bostadsrättsföreningens slutliga ekonomiska plan registrerats – eller tidigast ca 6 månader innan ditt tillträde – kommer du att bli kallad på nytt för att teckna upplåtelseavtal. I samband med avtalsskrivningen kommer handpenningen att faktureras.

Inredningskurs

Efter avtalsskrivningarna är det dags för dig att börja tänka kring dina inredningsval. Först blir du inbjuden till en inredningskurs där du träffar projektets externa inredningsarkitekt tillsammans med dina grannar. På kursen går ni igenom färglära, ljussättning, möblering och olika trender samt får olika tips med utgångspunkt från bostaden och dess förutsättningar. Vid detta tillfälle får du en mapp att ta med hem, med alla de olika inredningsval du kan göra i ditt nya hem.

Inredningsval

Du kommer bli kallad till två möten; ett med projektets externa inredningsarkitekt och ett inlämningsmöte med projektets ansvarige inredningsvalskoordinator. Dina inredningsval är en separat beställning och faktureras utöver köpeskillingen.

Under det personliga mötet med inredningsarkitekten går ni igenom bostadens standard och inredningsvalsmöjligheter utifrån din personliga stil och smak. Det är ett perfekt tillfälle att bolla dina olika idéer och få inspiration kring hur du kan forma ditt nya hem. Inredningsarkitekten hjälper till med förslag på möblering med dina befintliga möbler och ger tips på nya möbler som eventuellt skulle kunna komplettera.

På inlämningsmötet träffar du projektets inredningsvalskoordinator och går igenom dina val för inredning i ditt nya hem. Till mötet måste du vara klar kring vilka val du vill göra och alla frågor måste vara besvarade. Efter mötet sammanställer inredningsvalskoordinatorn dina val och skickar över alla handlingar för godkännande innan beställningen går ut till bygget. När dina val är signerade faktureras 25 % av totalsumman av dina inredningsval och resterande betalas i samband med tillträdet.

Är du självbyggare kan du välja bort vissa inredningsval och få ett så kallat kontantlyft. Det innebär att du får pengar för de material som du vill köpa själv. Det kan gälla allt från tapeter till kakel och golv.

Arbetsplatsbesök, kundsyn och besiktning

När bostäderna börjar komma upp i området får du hem en inbjudan till ett arbetsplatsbesök. Det är inte säkert att besöket blir i just ditt hem och färdigställandegranden i bostaden kan variera.

När ditt nya hem är färdigt kommer du att få en inbjudan till en så kallad kundsyn. Det innebär att du får gå igenom bostaden själv innan besiktningen. Till själva besiktningen kommer du få en kallelse av projektets externa besiktningsman för att närvara vid slutbesiktningen tillsammans med projektets produktionsledare eller platschef.

Tillträde

Senast tre månader innan det är dags för dig att få hämta ut nycklarna, meddelar vi dig din definitiva tillträdesdag. På inflyttningsdagen kommer du att få träffa projektets produktionsledare/platschef för att kvittera ut alla nycklar och gå igenom bostadens drift- och skötselpärm. Dessförinnan måste alla slutbetalningar för din bostad vara gjorda.

Garantier

Med Småa kan du känna dig trygg. Vi använder oss av kvalité när vi bygger våra bostäder och har därför en garantitid på fem år för byggnadsarbeten och material. Garantitiden räknas från slutbesiktningsdagen och har vissa restriktioner år 3-5.

Sexmånaderssyn och tvåårskontroll

Ungefär sex månader efter slutbesiktning av din bostad får du en kallelse till en sexmånaderssyn av bostaden. På kontrollen går vi bland annat igenom bostadens funktioner.

Efter ca två år från slutbesiktningen kommer vi tillbaka på en tvåårskontroll, där vi ser över bostadens funktioner en gång till. Kontrollen och eventuella åtgärder omfattar inte sådant som beror på åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller slitage.

Upplåtelseformer

Att köpa bostadsrätt innebär att du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätt att utnyttja en viss lägenhet i föreningens fastighet. Tillsammans äger och förvaltar de boende föreningens hus och områdets gemensamma anläggningar. Det är du och dina grannar som bestämmer över fastigheten genom den gemensamt valda styrelsen.

För att få nyttjanderätten till en lägenhet betalar du en insats och en månatlig avgift till föreningen. Avgiften täcker din lägenhets andel av föreningens kostnader, till exempel räntor och amorteringar på lån samt drifts- och underhållskostnader.

När du köper äganderätt innebär det att du köper din tomt och din bostad. Du blir lagfaren ägare till fastigheten och står själv för alla kostnader. En samfällighetsförening bildas om husen ligger samlade i grupp och har gemensamma ytor som till exempel vägar, grönytor och lekplatser. Föreningen ansvarar för skötsel av ytorna och underhållskostnaden fördelas på alla boende i området.