Attraktiva boendemiljöer

Vi bygger unika bostadsområden som är anpassade både för platsen och för de som sedan kommer bo där.

Ett Småaområde kännetecknas av bearbetade detaljer såsom anpassad arkitektur, harmonisk helhet och vackra utsmyckningar och detaljer. Områdena planeras så att vi kan bevara berghällar och ståtliga träd.

Vi binder samman områdets hela karaktär med kvaliteter som exempelvis båtplatser, boulebanor, grillplatser och dammar. Vi förskönar även platsen med konstnärlig utsmyckning för att sätta en personlig prägel för området och för de boende.

Vi studerar platsen vi ska bygga på och gör noggranna analyser för att tillgodose behov och önskemål. Vi vill att du som bor där ska trivas långt innan du satt nyckeln i din dörr. Entrén till området speglar första mötet till ditt hem.

Kanske lockas du av att bo i ett stadsradhus med internationell framtoning, ett lantlivshus med gärdsgård och sidohus eller en lummig trädgårdsstad med en ståndsmässig allé.

Vårt fokus är att skapa attraktiva boendemiljöer oavsett livsstil.