Kvalitet över tiden

Med över 90 års erfarenhet av samhällsbyggade vet vi hur viktigt det är att skapa bostadsområden som tar ansvar.

Vår ambition är att uppnå minsta möjliga klimatpåverkan, både under byggnationen och bostadens livscykel. För att uppnå detta ställer vi höga krav på kvalitet i bostäderna. Vitvaror med högsta energiklass, naturmaterial såsom omslipningsbara trägolv och värmekällor med värmeåtervinning är några av våra grundkrav.

Ett hållbart och kvalitativt boende innefattar mer än bara bostaden. För oss är det viktigt att tänka på helheten och bygga med omtanke. Vi arbetar med anpassade miljöfrämjande insatser i våra bostadsområden, såsom gröna tak, dagvattendammar och solceller. Vi tar även hänsyn till lokala ekosystem och platsens kulturella identitet.

Vår historia bekräftar att vårt arbete med hållbarhet och kvalitet skapar attraktiva bostadsområden och eftertraktade bostäder – det utgör grunden för en långsiktig trygghet.

Långsiktigt hållbara bostäder

När vi planerar våra bostäder utgår vi inte bara från ditt behov av en attraktiv bostad. Vi vill även spara på jordens resurser och underlätta ett långsiktigt hållbarhetstänk.

Läs mer om vårt miljöarbete