Villkor - Tillträdesskydd

Du får alltid god tid på dig att sälja din befintliga bostad tack vare att vi alltid lämnar besked om definitiv tillträdesdag minst tre månader före inflyttning. Men om du, av någon anledning, inte kommer att kunna tillträda på utsatt datum, kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader. Vårt krav på dig är att du har anlitat en auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till försäljning till ett marknadsmässigt pris, senast 3 månader innan tillträdet av den nya bostaden.

Förutsättningar för tillträdesskydd:

  • För att du ska kunna bli beviljad uppskjutet tillträde, måste din gamla bostad vara till försäljning hos en auktoriserad fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris, minst tre månader före det planerade tillträdet.
  • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad.
  • Småa ska meddelas senast en månad före tillträdet av den nya bostaden om att man ansöker om tillträdesskydd.