Bli medlem i Småa-kön

Dina personuppgifter

Tio siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDXXXX)

Dina kontaktuppgifter

Lösenord (minst 6 tecken)

Medsökande

Jag vill ange uppgifter för medsökande

Medsökandes personuppgifter

Tio siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDXXXX)

Medsökandes kontaktuppgifter

Målsman

Jag är under 18 år och ska därför ange en målsman

Målsmans personuppgifter

Tio siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDXXXX)

Målsmans kontaktuppgifter

Inbjudan till kövisningar

Som medlem i Småakön hittar du alltid din inbjudan till kövisningar och vår medlemstidning Småabladet på din medlemssida. Du kan välja om du vill ta del av inbjudan till kövisningar och Småabladet via mejl eller per post.

Betalning av medlemskap

Anmälan kostar endast 200kr/år.

OBS! Klicka bara en gång på "Skicka anmälan"-knappen. Det kan ta upp till 30 sekunder innan du kommer vidare. Stäng ej ner fönstret innan du kommit tillbaka till smaa.se och fått en bekräftelse på att köpet är genomfört.

*obligatorkiskt fält