Köregler i Småakön

Köregistrering

Alla personer över 18 år har möjlighet att gå med i vår Småakö. Om du önskar att anmäla ditt barn som är under 18 år till kön behöver du som målsman stå som huvudsökande på medlemskapet. Enklast anmäler du dig till kön här på hemsidan.

Betalning, nyregistrering

Medlemsavgiften för Småakön är för närvarande 200 kronor per 12 månader. Betalning vid nyregistrering sker antingen med kort, direktbetalning genom internetbank eller mot faktura. Observera att medlemskapet registreras först när betalningen inkommit till Småa. Ditt könummer baseras på betalningsdag vilket innebär att du kommer att se ditt könummer på din medlemssida cirka ett dygn efter registrerad betalning.
Observera att din medlemsavgift måste vara Småa tillhanda innan kövisning för att förtur och boka-tidigt-rabatt ska kunna nyttjas.

Betalning, årsavgift

Medlemsavgiften för Småakön är för närvarande 200 kronor per 12 månader. Medlemsavgift för kommande år erläggs mot faktura.
Observera att det åligger dig som medlem att säkerställa att du har angivit rätt postadress hos oss. Om fakturan för årsavgiften inte kommer fram till dig på grund av att du stavat fel eller flyttat, så kan Småa inte hållas skyldig vid avregistrering.

Avregistrering

Som kömedlem blir du avregistrerad ur Småakön vid följande tillfällen:

  • När du nyttjat din köplats för bokning av bostad
  • När du inte betalat den årliga medlemsavgiften
  • När du inte meddelat adressändring till Småa som lett till att faktura inte har kunnat levereras.

Uppsägning

Om du själv önskar att avsluta ditt medlemskap i Småakön sker detta genom att du logga in på din medlemssida här på hemsidan och avregistrerar medlemskapet. Observera att erlagd årsavgift inte återbetalas.

Förtur och köinbjudan

Som medlem i Småakön får du förtur till våra kommande bostadsområden och möjlighet att boka en bostad innan projektet släpps till allmän försäljning. Inbjudan till kövisning sker via mejl till den mejladress du har registrerat hos oss. Du har även möjlighet att avböja inbjudan, men då åligger det dig som medlem att hålla koll på när våra kommande kövisningar kommer att ske. Inför en kövisning hittar du alltid aktuellt bostadsområde samt dag och tid för kövisningen på din medlemssida.
Observera att det åligger dig som medlem att säkerställa att du har angivit rätt mejladress hos oss. Om du missar en kövisning på grund av att du stavat fel eller bytt mejladress, så kan Småa inte hållas skyldig. Detsamma gäller om du inaktiverat inbjudan.

Turordning och boka-tidigt-rabatt

På kövisningen, och ett par dagar därefter, kan du lämna in en bokningsanmälan till projektets mäklare om du är intresserad av att boka en bostad. Efter angivet datum sorteras bokningsanmälningarna i turordning efter kötid i Småakön. Du kommer därefter blir kontaktad av projektets mäklare för att stämma av om du vill gå vidare med en bokning. Bokar du en bostad inom utsatt datum får du dessutom boka-tidigt-rabatt.

Nyttjande av köplats

I samband med tecknande av bokningsavtal så avregistreras du från den köplats du nyttjat. Du blir samtidigt registrerad på nytt i Småakön, då som kostnadsfri medlem under 12 månader, men med nytt könummer och ny kötid.
Vill du nyttja anhörigs köplats - läs mer nedan under Överlåtelse.

Överlåtelse

Överlåtelse av plats i Småakön kan ske till:

  • Maka/make och samboende
  • Föräldrar, syskon, barn och barnbarn
  • Övrig närstående person

För att överlåta en plats i kön ska en överlåtelseblankett fyllas i och en överlåtelseavgift (fn 150 kronor) betalas in. Blanketten kan endast postas till Småa då vi behöver en underskrift från den som ska överlåta köplatsen för att överlåtelsen ska vara giltig. För att underlätta processen, se till att blanketten är fullständigt ifylld och signerad av överlåtaren innan den postas. Överlåtelsen registreras först då både överlåtelseblanketten och överlåtelseavgiften är Småa tillhanda.
Om du vill överlåta en köplats inför en kövisning - tänk då på att skriva bokningsanmälan i det namn köplatsen står på, samt att överlåtelseblankett och överlåtelseavgift ska vara Småa tillhanda i samband med bokningsavtal skrivs.