Överlåtelse av köplats

Överlåtelse av plats i Småakön kan ske till:

  • Maka/make och samboende
  • Medsökande, om den sökande önskar bli avförd ur kön
  • Föräldrar, syskon, barn och barnbarn

För att överlåta din plats i kön fyller du i överlåtelseblanketten. Blanketten kan endast postas till oss då vi behöver din underskrift för att den ska vara giltig. För att underlätta processen, se till att blanketten är fullständigt ifylld och signerad av överlåtaren innan du postar den till oss. Överlåtelsen registreras först då avgiften om för närvarande 150 kronor registrerats.

Om du vill överlåta en köplats inför en kövisning - tänk då på att skriva intresseanmälan i det namn köplatsen står på, samt att överlåtelseblankett och överlåtelseavgift ska vara oss tillhanda innan bokningsavtal skrivs.