Gröna Småa - Miljö och energi

När vi planerar våra bostäder utgår vi inte bara från ditt behov av en attraktiv och välplanerad bostad. Vi vill även spara på jordens resurser och underlätta ett långsiktigt hållbarhetstänk för dig som boende.

Vi vill uppnå minsta möjliga klimatpåverkan under byggnationen och bostadens livscykel. Optimerade väggtjocklekar, fönster med ljuddämpande isolerglas och värmekällor med värmeåtervinning är några av våra grundkrav.

Energisnåla bostäder

Energismarta hus och lägenheter har länge varit en självklarhet för oss. När det gäller uppvärmning utrustas våra bostäder med bästa värmekälla utifrån energieffektivitet och driftskostnad. I de flesta av våra hus installerar vi en effektiv frånluftsvärmepump. När det gäller lägenheter i flerbostadshus installerar vi FTX-ventilation i kombination med värmepump eller fjärrvärme.

BBRs krav på nyproducerade bostäder är en energiförbrukning på max 55 kWh/kvm och våra bostäder ligger ofta under det förbrukningsvärdet. För att ytterligare hålla nere energiförbrukningen installerar vi enbart vitvaror med miljöklassificering A samt lågenergilampor i våra bostäder.

Med omtanke för naturen

Våra bostadsområden anpassas alltid till omgivande natur och vi är måna om att skapa lösningar som gynnar miljön, växtligheten och djurlivet. Ett exempel på det kan vara att vi tar hand om dagvattnet genom att anlägga dammar, vattentrappor och sedumtak. Miljön planeras också så att vi exempelvis kan minimera sprängningar och bevara värdefulla träd och berghällar.

Det ska vara lätt att leva miljömedvetet

När vi mäter energianvändningen har det visat sig att det kan skilja upp till 100 % mellan likadana hus i samma område. Störst möjlighet att påverka energiåtgången har alltså du som boende. För att du ska kunna mäta din energiförbrukning utrustar vi våra bostäder med individuella mätare. Du kan jämföra din bostads värden med genomsnittsvärden för hushållen i ditt område.

De parkeringsplatser som förses med motorvärmare har tidsstyrning för att du endast ska behöva förbruka den energi som faktiskt är nödvändig för att värma upp din bil. En varm bil är inte bara behaglig utan den minskar även koldioxidutsläppet jämfört med kallstart.

Nudge-konceptet

Nudge kan översättas till "puff". Att bygga enligt nudge-konceptet innebär att vi underlättar för de boende att göra hållbara val. Det ska till exempel vara lättare att ta cykeln än bilen till affären, källsortering ska bli enkelt och grillkväll med grannen en självklarhet.

Nudge består av tre ben - Happy, Bio och Green - som står för social hållbarhet, ekosystem och innovativt byggande.