Alm Equity har villkorat avtal för köp av Småa

Alm Equity AB har villkorat avtal för köp av samtliga aktier i Småa AB. Avtal är tecknat med HSB Projektpartner AB och JM AB, som tillsammans äger 71,4% av aktierna i Småa AB. Affären fullföljs förutsatt att personalen på Småa säljer sina aktier.

Affären beräknas vara klar under första halvåret 2017. Småa AB och Alm Equity AB kommer behållas som separata bolag. Detta innebär att det inte kommer bli någon förändring för Småas kunder och medlemmar, samarbetsparter, leverantörer samt anställda.