ALM Equity-koncernens årsredovisning 2020

Sedan 2017 ingår Småa i ALM Equity-koncernen. Nu har vi släppt årsredovisningen för 2020.

ALM Equity-koncernens årsredovisning 2020 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.almequity.se.

I år har vi valt bort den tryckta upplagan av årsredovisningen med hänsyn till vår ambition att agera hållbart i alla led.