Småa har upphandlat totalentreprenad för bostäder i Tyresö C, Stockholm

Småa har ingått avtal med JM Entreprenad om att uppföra bostadsrätter, radhus och lokaler genom en totalentreprenad. Kontraktssumman uppgår till 113 mkr.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av Brf Grönskan som består av 38 lägenheter, 9 radhus och 3 lokaler. Start för etablering och markarbeten är planerad till juni 2017 och färdigställande av projektet är bedömt till tredje kvartalet 2019. Projektet byggs enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

– Vi ser fram emot att samarbeta med JM Entreprenad som totalentreprenör för vårt kvarter Brf Grönskan, säger Christopher Jonsson, inköpschef på Småa.

________________________

För ytterligare information kontakta:
Christopher Jonsson, inköpschef, 08-586 303 11

________________________

Denna information är sådan som Småa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017-04-20 kl. 08:00 CET.
Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vår verksamhet styrs av tre värdeord - Personliga hem, Attraktiva boendemiljöer och Kvalitet över tiden. Vi är idag cirka 85 medarbetare med huvudkontor i Liljeholmen och regionkontor i centrala Uppsala. 2015 omsatte vi cirka 1 miljard kronor.