Småa mäter sig mot branschen

Småa är inne i en expansiv fas och som en naturlig del i tillväxten tar vi steget och börjar mäta vårt NKI (nöjd kund index) mot övriga branschen.

Småa har under många år haft interna NKI-undersökningar. Det goda samarbetet med kunder, kommuner, arkitekter och entreprenörer har under årens lopp gett utdelning, bland annat i form av ett högt NKI.
- "Småas expansion de senaste åren tillsammans med de fina resultat vi fått, gjorde att vi ganska snabbt såg det självklara i att mäta sig mot branschen", säger Peder Williamson, VD på Småa.

- "Vi har länge fått kvitton på hur duktiga vi är och att nu kunna jämföra det likvärdigt mot våra konkurrenter är en stor tillgång i vår fortsatta utveckling", säger Christina Wilhelmsson, marknadschef på Småa.

NKI-undersökningarna görs av ett externt företag och mätningen startade vid årsskiftet. Som ett led i detta kommer Småa skänka 50 kr per svar till Stockholms Stadsmission, en organisation som hjälper hemlösa och utsatta i Stockholm.

- "Att skänka pengar till Stadsmissionen blev ett naturligt val. Då vi arbetar med att bygga bostadsområden kändes det självklart att hjälpa hemlösa till ett eget hem.", tillägger Christina Wilhelmsson.

För mer information, vänligen kontakta;
Christina Wilhelmsson, Marknadschef