Småa presenterar nytt bostadsområde i Rosendal, Uppsala

Småa har vunnit ännu en markanvisningstävling i Rosendal, Uppsala. Denna gång är det i etapp 3 som ligger mot Stadsskogen. Här planerar vi för ett bostadsområde som går i linje med visionen om Rosendal där fokus ligger på mångfald, miljö och social gemenskap.

Den nya stadsdelen Rosendal har ett attraktivt läge i centrala Uppsala med närhet till de två universiteten samt Akademiska sjukhuset. När stadsdelen är färdigbyggd kommer det vara en mix av bostäder, handel, service och verksamheter kopplade till universiteten. Sammanlagt planeras det för cirka 4 500 bostäder.

Ett levande kvarter
Vårt vinnande tävlingsbidrag Dagsljushuset är resultatet av ett kreativt samarbete med arkitekterna på SandellSandberg. Kvarteret knyter samman bostäderna med grönområden och skapar ett levande gaturum. Vi planerar för en bebyggelse med flerbostadshus och radhus i kombination, där hållbarhet ligger i fokus med bland annat solceller på taken. Det första byggarbetet i etapp 3 påbörjas preliminärt under 2019.

Fortsatt förtroende från Uppsala Kommun
- Det känns spännande att få möjligheten att bygga ännu ett kvarter i Rosendal. Vi är relativt nya på Uppsalamarknaden, så det är väldigt värdefullt att kommunen ger oss detta förtroende att, som en av fåtalet byggherrar, vara med och upplåta kvarter i flera etapper i Rosendal, säger Helena Busck, Uppsalas regionchef på Småa.

Alla våra områden i Uppsala

I Uppsala planerar vi för närmre 400 bostäder under de kommande åren. Vi kommer att bygga både lägenheter och hus, alla med en tydlig miljöprofil.

Läs mer här!

Dagsljushuset

Nyfiken på vårt kommande bostadsområde Dagsljushuset? Här kan du läsa mer om området och anmäla dig till Dagsljushusets nyhetsbrev.

Läs mer om Dagsljushuset