Småa presenterar nytt bostadsområde i Svindersberg, Nacka

Småa har vunnit en markanvisningstävling i Svindersberg, Nacka. Området omfattar cirka 280 lägenheter i flerbostadshus med varierad utformning och stadsmässig karaktär. Detaljplanearbetet påbörjas hösten 2017 och beräknas antas under 2019.

Svindersberg är en del av Planiaområdet i Nacka Stad och ligger strax norr om Sickla Köpkvarter. Området har ett mycket attraktivt läge med närhet till Hammarby Sjöstad och Stockholms innerstad, samt mycket goda kommunikationer med Saltsjöbanan och kommande tvärbana och tunnelbana. När området är färdigbyggd kommer det vara en mix av bostäder, lokaler och arbetsplatser. Sammanlagt planeras det för cirka 2 000 bostäder i Planiaområdet

Högsta poäng på utformning
Småas vinnande tävlingsbidrag har tagits fram tillsammans med Henrik Tilja på The HEADS. Bland tio namntunga konkurrenter gav Nacka kommun Småas förslag högsta poäng för dess stadsmässiga karaktär, varierande utformning samt genomtänkta platsbildning. Området omfattar en bebyggelse av cirka 280 lägenheter i flerbostadshus med fri upplåtelseform. Förutsättning för exploateringen är att avtal tecknas innan detaljplanearbetet påbörjas.

"Vår styrka är att skapa attraktiva områden"
- Kommunen gillar det vi gör och det är extra roligt att vi får högsta poäng på utformningen av Svindersberg. Det visar på vår styrka i att skapa attraktiva boenden på ibland lite utmanande platser. Svindersberg är ett stort projekt med enorm potential. Tillsammans med vår nya ägare, ALM Equity, så kommer Småa att bli en ännu starkare aktör som samhälls- och stadsbyggare säger Karl Frisell, regionchef på Småa.

Svindersberg

Nyfiken på vårt kommande bostadsområde Svindersberg? Här kan du läsa mer om området och anmäla dig till Svindersbergs nyhetsbrev.

Läs mer om Svindersberg