Småa presenterar nytt bostadsområde i Uppsala

Småa har tilldelats en direktmarkanvisning i Ulleråker strax utanför Uppsala. Det är en stadsdel som beräknas växa med cirka 6000-8000 bostäder de kommande åren. Uppsala Kommun valde att erbjuda Småa en direktmarkanvisning för att starta byggnationen och förverkliga visionen om en hållbar stadsdel med tydlig identitet.

Byggstarten för de cirka 90 lägenheterna i Tornparken, Ulleråker är planerad till sommaren 2017 och första inflytt under 2018.

"Ett hedersuppdrag"
- Det är ett hedersuppdrag att vi får vara först ut med att bygga i Ulleråker och därmed sätta nivån för hur ett av Uppsalas största stadsutvecklingsområden utformas med hänsyn till ett bra och ekologiskt boende, säger Helena Busck, Småas regionchef i Uppsala.

Tydlig miljöprofil
Kommunens vision med Ulleråker är att bygga en stadsdel med hållbarhetsprofil. Vår ambition är att de boende ska uppleva att det blir enklare leva miljömedvetet. Vi planerar exempelvis för att anlägga en cykelverkstad och tillhandahålla lånecyklar. De vinklade taken ger även möjlighet att exempelvis kunna använda solceller.

Skarp arkitektur
Vid framtagandet läggs stor vikt vid att anpassa husen till den unika platsen och den befintliga bebyggelsen. Husen kommer att få ett varierat uttryck med lekfulla vinkar. Bostäderna tas fram tillsammans med Utopia Arkitekter.

Mer information
För mer information om Småas bostadsområde i Ulleråker, vänligen kontakta Helena Busck, Småas regionchef i Uppsala.

Telefon: 018-444 12 31
E-post: helena.busck@smaa.se