Småa presenterar nytt bostadsområde i Uppsala!

Småa kan nu presentera ytterligare ett nytt bostadsområde - vackra Skölsta strax öster om centrala Uppsala.

Småa arbetar kontinuerligt med att delta i anbudstävlingar av mark på olika attraktiva ställen inom Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Ibland får vi markanvisningar där vi kreerar i samarbete med kommunen och ibland har kommunen redan arbetat fram en idé tillsammans med en arkitekt som Småa sedan detaljplanerar och finslipar.

Skölsta

I Skölsta, cirka 6 km utanför centrala Uppsala, planerar vi för byggnation av 80-talet villor. Landskapet är kuperat med toppar och dalar, och bostäderna kommer anpassas till terrängen. Husen kommer integreras i omgivningen, både genom materialval, färgsättning och utformning av tomter.

Totalt kommer det nya bostadsområdet i Skölsta bestå av 350 nya bostäder, både äganderätter och bostadsrätter, med fina integrerade parkytor. Skölsta ligger med ett bra pendlingsläge nära E4, 55 och 228. Även museijärnvägen Lännakatten har en station i området.

Mer information