Snickaren som blev arbetschef

I över sex år arbetade Janne som platschef innan han tog sig an rollen som arbetschef. Här tillsammans med produktionsledaren Andreas Falk.

Janne har arbetat på Småa i snart nio år. Innan arbetade han som snickare, både som anställd och i eget företag under många år. Efter sju år som projektledare på ett företag med ansvar för mindre byggprojekt, sökte han en tjänst som platschef på Småa. Efter ett antal år blev han arbetschef och nu sitter han även med i regionledningen.

Vägen till att sitta i ledningsgruppen tog tid men fördelen som Janne beskriver är att han alltid har känt sig trygg i de olika yrkesrollerna.
– Jag upplevde inga större problem när jag tillträdde som platschef och samma sak i min nya roll som arbetschef. På Småa blir du involverad i alla delar av projektet, vilket gör att du verkligen bryr dig om det som byggs, säger Janne.

Arbete i tidigt skede
Janne berättar att rollen som arbetschef kortfattat innebär att hålla god relation med kommuner, ha det yttersta ansvaret för ekonomin i sina projekt samt leda och styra sina projektgrupper med tillhörande personalansvar. Målet är alltid att få nöjda kunder och felfria bostäder.

Att gå från snickare till ledningsgrupp tog tid - men varför ha bråttom?
Janne

Utmaningar
En av de stora utmaningarna som arbetschef är att få fart på projekten. Det finns många avgörande faktorer som kan göra att projekten försenas, bland annat överklaganden, bygglov och dyra underentreprenörer.
– Så visst finns det fortfarande saker att lära trots min ringa ålder om 52 år, säger Janne och skrattar.

”Det bästa med Småa”
– Om du börjar på Småa kommer du få prova på det mesta vilket är inspirerande och kul. Det är ibland ett högt tempo men dagarna går fort och vi är ett glatt gäng. Här är man med från ax till limpa, det vill säga från färdigt bygglov till överlämnande till slutkund och det uppskattar många, säger Janne.

Jan "Janne" Apelskog

Ålder 52 år

Anställd sedan 2008

Nuvarande tjänst Arbetschef

Utbildning Yrkesinriktad gymnasieskola

Småa som arbetsgivare

Klicka på länken nedan och träffa produktionsledaren Andreas, arbetschefen Janne, platscheferna David och Anneli samt entreprenadingenjören Micke. Du får även information om vad en praktik hos oss innebär och hur du kan söka.

Hur är det att jobba eller praktisera på Småa?

Arbetschef på Småa

Som arbetschef på Småa är man med i projekten från ax till limpa och får själv vara med och bidra till utformningen av våra bostäder. Inom ramen för företagets arbetsrutiner, policys och mål utarbetar du övergripande strategier och mål för dina egna projekt avseende, produktutformning, marknadsföring och produktion för att nå bästa möjliga ekonomiska resultat.

Du ansvarar för att leda egna projekt och dess personal för att nå uppsatta projektmål, skapa bra betingelser för anställda och underentreprenörer samt nöjda kunder.

Ansvaret i respektive projekt lämnas över från affärsutvecklare till arbetschef vid färdig detaljplan. Därefter ansvarar arbetschefen för projektets vidare produktutformning, marknadsföring, produktion samt ekonomi fram till inflyttad kund.