Från Nackademin till platschef

När David avslutade studierna på Nackademin började han som produktionsledare på Småa. Idag arbetar han som platschef – men vad är egentligen den största skillnaden och vilka är de stora utmaningarna?

Den stora skillnaden mellan produktionsledare och platschef handlar om ansvaret för produktion, arbetsmiljö och ekonomi.
– Det innebär att jag inte kan vara ute på arbetsplatsen lika mycket, utan istället måste arbeta med ekonomi och hålla i olika möten, säger David.

Prioritering är A och O
David berättar att det mest utmanande är att prioritera rätt saker och inte fastna i sådant som "äter upp ens tid". Det gäller även att hinna stötta sina kollegor på plats och att få entreprenörer att bli klara i tid.

Bland det viktigaste jag lärt mig som platschef är att göra rätt prioriteringar.
David

”Bra känsla i magen”
– Det är kul att vara med under projekteringen, för då kan man dra nytta av tidigare erfarenheter och på så sätt ta fram bästa möjliga bostäder. Att sedan vara med ute på bygget och se bostäderna växa fram och slutligen möta nöjda kunder som får flytta in, det ger en bra känsla i magen!

David Andersson

Ålder 35 år

Anställd sedan 2009

Nuvarande tjänst Platschef

Utbildning Byggnadsingenjör, Nackademin

Småa som arbetsgivare

Klicka på länken nedan och träffa produktionsledaren Andreas, arbetschefen Janne, platscheferna David och Anneli samt entreprenadingenjören Micke. Du får även information om vad en praktik hos oss innebär och hur du kan söka.

Hur är det att jobba eller praktisera på Småa?

Platschef på Småa

Platschefen har en mycket central roll på Småa. Det är en av våra bredaste roller då den sträcker sig från bygglovsskedet fram till inflyttning av kund.

Man sitter med i tidigt skede och upprättar en kalkyl tillsammans med arbetschefen för projektet för att därefter handla upp de olika materialvalen samt entreprenörer till det mest kostnadseffektiva priset.

Ute i produktionen så arbetar platschefen sida vid sida tillsammans med sin produktionsledare. Arbetsfördelningen kan variera beroende på person och erfarenhet, men i huvudsak så har platschefen det yttersta ansvaret på plats med tillhörande ekonomiansvar. Tillsammans ser de till att alla som arbetar på plats förhåller sig till alla lagar och regler. Platschefen håller i byggherremöten, ekonomimöten samt ÄTA-hantering.

Som platschef ska man vara en sann problemlösare samt flexibel och ödmjuk. Man ska uppskatta att den ena dagen inte är den andra lik och att man kan varva kontorsarbete med att gå en runda på bygget.