Akuta fel

Ibland inträffar en akut händelse eller skada som snabbt måste stoppas för att inte förvärra en uppkommen situation. Det kan exempelvis vara vatten som läcker.

Om det är vatten som läcker och måste stoppas rekommenderas att du som köpare kontaktar kommunens jourpersonal via kommunens jourtelefon så att det inkommande vattnet kan stängas av för att kunna begränsa skadans omfattning. Alternativt kontaktar du en jour för hjälp i det akuta skedet. Exempel på jour att kontakta hittar du här nedanför.

När det akuta skedet är över måste skadan anmälas till det egna hemförsäkringsbolaget. Efter inflyttning har egendomen övergått till dig som köpare och därmed ska skadan hanteras på den egna hemförsäkringen. Även utredningsplikten för att ta fram uppgifter på vad som orsakat skadan ligger på dig som köpare. Du som köpare ska hantera eventuella räddningskostnader och merkostnader genom din egen hemförsäkring (ex ta in på hotell), denna kostnad kommer sedan ditt försäkringsbolag att vilja kräva Småas försäkringsbolag på, beroende på vad som har orsakat skadan.

Kontakta även omedelbart Småa och informera om vad som har hänt genom att göra en felanmälan.

NKG Tryggfastighet