Felanmälan för vitvaror

Felanmälan av vitvaror ska ske direkt till vitvaruleverantören. Om du har frågor kring installation och montage av en vitvara ska i första hand nedan angivet installationsföretag kontaktas.

Vitvaror - Felanmälan - Electrolux

  • Tala om att du köpt en bostad av Småa och uppge det referensnummer som står på det garantibevis som utfärdats av Elextrolux. Garantibeviset sitter i din drift och skötsel-pärm som du fick i samband med ditt tillträde.
  • Telefon: 0771-76 76 76

Vitvaror - Felanmälan - Siemens

  • Tala om att du köpt en bostad av Småa och uppge E-numret och FD-numret på den vitvara du ska felanmäla. Numren finns på produktens typskylt.
  • Telefon: 0771-19 55 00

Vitvaror - Installations- eller montagefrågor

  • Florens i Täby
  • Telefon: 070-681 46 63