Utsikten ligger strax väster om Väsjön och här planerar vi för 24 parhus med ett modernt och tydligt nordiskt uttryck.

Utsikten kommer, precis som namnet anyter, att erbjuda storslagna vyer. Här kommer bostäderna skapa ett levande gaturum och sudda ut gränsen mellan ute och inne.

De 24 parhusen är fördelade på två hustyper, ena om cirka 135 kvm och den andra om cirka 155 kvm. Samtliga hus består av tre plan samt en inredningsbar vind med utgång till en takterrass. Husen har anpassats till den omkringliggande naturen och är förskjutna i sid- och ibland höjdled. I området finns några karaktärsfulla tallar som kommer att bevaras.

Detaljplanearbetet pågår och tillsammans med arkitekten ritar vi nu upp husen samt området och har i dagsläget inte mer information att ge. Mer detaljer om bostäderna, samt priser, tas fram först till försäljningsstart.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Utsiktens nyhetsbrev för att få löpande information via mejl. Genom nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad om projektet, samt informerar dig när det börjar bli dags för försäljningsstart.

Försäljningsstart

När vi startar försäljning av bostäderna så ges förtur till Småakön genom en kövisning. För att bli inbjuden till den första visningen – kövisningen måste du vara medlem i Småakön.

Medlem i Småakön blir du här!

Här hittar du mer information om hur en kövisning går till.

Pris på husen kommer att presenteras i samband med försäljningsstarten.

Närområdet

Från vårt kvarter Utsikten kommer en slingrande gångväg/trappa att anläggas till busshållplatsen på Frestavägen, samt ner till Väsjön. Väsjön är hjärtat i den nya stadsdelen och sjön kommer att ringas in av en strandpromenad. Väsjön kommer även få en kaj och två torg som ansluter till en ny park av mer naturlig karaktär.

Ambitionen är att skapa ett naturnära boende där naturmark och berghällar kommer att bevaras för lek. Vissa platser kommer även att få en grillplats.

I närområdet finns Edsbergs sportfält med bland annat slalom, backhoppning, boule, fotboll med mera. Kommunen planerar för att modernisera och utveckla sportfältet under kommande år.

Området omges av två naturreservat;
Rösjöskogens Naturreservat ligger i direkt anslutning till Edsbergs sportfält och erbjuder motionsspår, samt grill- och badplats.
Törnskogens Naturreservat har vildmarkskaraktär med en biologisk mångfald och erbjuder ett härligt friluftsliv.

Snabbfakta

Försäljningsstart: Ej fastställd

Bostadstyp: Parhus

Boyta: 135 - 155 kvm

Upplåtelseform: Äganderätt

Pris: presenteras inför försäljningsstart

Arkitekt: Kontur Arkitektkontor

Hitta hit

Strax väster om Väsjön och Frestavägen

Kontakt

Louise Eklund

Telefon: 070-730 69 96

E-post:

Anmälan för nyhetsbrev