Kring Vattenfalls gamla högkvarter i Råcksta utvecklas ett helt nytt bostadsområde, vilket gemensamt kallas för Vällingby Parkstad. Här bygger vi nu områdets fjärde etapp, bestående av 15 stadsradhus med inspiration från Amesterdam.

Området, som är uppbyggt som en ABC-stad är av riksintresse för kulturminnesvården och dess struktur och helhetsmiljö har tagits i beaktning vid detaljplanens utformning. Vällingby centrum och goda kommunikationer ligger strax intill och i området kommer förskola, skola, matbutik och annan service att uppföras.

I nära samarbete med våra duktiga arkitekter på Brunnberg & Forshed och Landskapslaget har vi utformat vår del av området, som består av sju etapper, varav de tre första etapperna färdigställdes under 2015-2016.

Nu planerar vi för den den fjärde etappen som kommer att utgöras av 15 stycken lättskötta stadsradhus i bostadsrättsform. Till samtliga stadsradhus hör en klassisk förgårdmark med gräs och häckar som vetter in mot området - därutöver har samtliga stadsradhus en egen takterrass för att avnjuta såväl härliga middagsbjudningar som lediga, soliga dagar på. Exteriört är stadsradhusen klädda i liggande träpanel i olika kulörer, vilka dels samspelar med redan färdigställda bostäder i området och dels med bebyggelsen i Blackeberg på andra sidan Bergslagsvägen. Interiört har stadsradhusen kvalitéer så som yteffektiva planlösningar, extra omtanke kring förutsättningar för umgänge och flexibilitet vad gäller användning av det tredje våningsplanet.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Vällingbyhöjdens nyhetsbrev för att få löpande information via mejl. Genom nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad om projektet, samt informerar dig när det börjar bli dags för försäljningsstart.

Försäljningsstart

När vi startar försäljning av husen så ges förtur till Småakön genom en kövisning. För att bli inbjuden till den första visningen – kövisningen – måste du vara medlem i Småakön.

Medlem i Småakön blir du här!

Här hittar du mer information om hur kövisningen går till.

Pris på husen kommer att presenteras i samband med försäljningsstarten.

Snabbfakta

Försäljningsstart: Prel sommaren 2020

Byggnadsår: 2020 - 2021

Bostadstyp: Radhus

Boyta: 121 - 138 kvm

Antal rum: 5

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Inflyttning: Prel från våren 2021

Pris: presenteras efter försäljningsstart

Arkitekt: Brunnberg & Forshed och Landskapslaget

Hitta hit

Bergslagsvägen / Råckstavägen

Kontakt

John Bjernudd

Telefon: 076-543 03 67

E-post:

Anmälan för nyhetsbrev