I det nya bostadsområdet Gunsta, strax öster om Uppsala, kommer vi att bygga hundratalet bostäder fördelat på villor, parhus och kedjehus.

Det nya bostadsområdet kommer att bestå av fyra olika hustyper. Två typer av radhus - det ena med soutterrängplan och det andra utan - samt friliggande villor och stadsvillor/parhus.

I mitten av området finns en vacker dalgång som omringas av två kullar som sedan mynnar ut i två planare ytor. Tanken är att dalgången ska bevaras och bli ett samlat grönområde för umgänge och spontanidrott. På kullarna kommer ca 40 radhus att byggas och längs kullarnas kant blir det 30-talet radhus i soutterräng. De planare ytorna kommer bebyggas med en småskalig trädgårdsstad bestående av 20 friliggande villor som kommer att omringas av ungefär lika många stadsmässiga villor eller parhus.

Visionen är att ta till vara på värdefull naturmiljö, anpassa bostäderna efter terrängen samt skapa naturliga mötesplatser i området.

Området

Området ligger beläget i ett småkuperat skogsbeklätt landskap med närhet till Uppsalas öppna dalgångar med åker- och betesmark. Områdets främsta kvaliteter är närheten till den omgivande naturen och områden för rekreation och friluftsliv. I närområdet ligger bl a det kulturhistoriskt intressanta sommarnöjet Marielund, Linnéstigar och utflyktsmål som Fjällnora och sjön Trehörningen.

I det angränsande bostadsområdet Bärby äng finns en tågstation för Lennakatten, Uppsalas museijärnväg från tidigt 1900-tal, med dagliga turer till Uppsala, Marielund eller Lenna.

Området ligger ca 6 km öster om Uppsala stad med välordnade cykelvägar till centrum och med närhet till påfart till E4.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Gunstas nyhetsbrev för att få löpande information via mejl. Genom nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad om projektet, samt informerar dig när det börjar bli dags för försäljningsstart.

Försäljningsstart

När vi startar försäljning av bostäderna så ges förtur till Småakön genom en kövisning. För att bli inbjuden till den första visningen – kövisningen – måste du vara medlem i Småakön.

Medlem i Småakön blir du här!

Här hittar du mer information om hur kövisningen går till.

Pris på husen kommer att presenteras i samband med försäljningstarten.

Snabbfakta

Försäljningsstart: Ej fastställd

Bostadstyp: Kedjehus,Parhus,Villa

Boyta: 120 - 170 kvm

Pris: presenteras inför försäljningsstart

Arkitekt: Marge Arkitekter och Karavan Landskapsarkitekter

Hitta hit

Söder om Framtidsvägen,

Kontakt

Helena Busck

Telefon: 076-543 03 41

E-post:

Anmälan för nyhetsbrev