I vackra Skölsta, strax öster om centrala Uppsala, planerar vi att bygga villor i samspel med den kringliggande naturen.

I Skölsta, cirka 6 km utanför centrala Uppsala, planerar vi för byggnation av 80-talet villor. Landskapet är kuperat med toppar och dalar, och våra bostäder kommer anpassas till terrängen. Husen kommer integreras i omgivningen, både genom materialval, färgsättning och utformning av tomter.

Närområdet

Skölsta har en fin variation med kullar och dalar, närhet till skog och rekreation samt en mångsidig och varierad bebyggelse. Här ifrån är det enkelt att ta sig till både Uppsala och Gränby centrum och på fina cykelvägar tar man sig enkelt till närbelägna Årsta, där bland annat skola finns. Skölsta ligger med ett bra pendlingsläge nära E4, 55 och 228. Även museijärnvägen Lännakatten har en station i området.

Totalt kommer det nya bostadsområdet i Skölsta bestå av 350 nya bostäder, både äganderätter och bostadsrätter, med fina integrerade parkytor. Kommunen planerar även för en förskola i området.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Skölstas nyhetsbrev för att få löpande information via mejl. Genom nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad om projektet, samt informerar dig när det börjar bli dags för försäljningsstart.

Försäljningsstart

När vi startar försäljningen av bostäderna så ges förtur till Småakön genom en kövisning. För att bli inbjuden till den första visningen – kövisningen måste du vara medlem i Småakön.

Medlem i Småakön blir du här!

Här hittar du mer information om hur kövisningen går till.

Pris på husen kommer att presenteras i samband med försäljningsstarten.

Snabbfakta

Försäljningsstart: Ej fastställd

Bostadstyp: Villa

Upplåtelseform: Äganderätt

Pris: presenteras inför försäljningsstart

Hitta hit

Kontakt

Emro Alkirwy

Telefon: 0708-73 18 87

E-post:

Anmälan för nyhetsbrev