Längs Åbyholmvägen i centrala Vallentuna kommer vi att bygga stadsradhus och lägenheter.

I Centrala Vallentuna planerar vi för uppförandet av 30-talet stadsradhus och 20-talet lägenheter - båda med en modern och stadsmässig karaktär.

I dagsläget ligger vi i planeringsfasen och har inte mer information om projektet.

Detaljplanearbete

Centrala Vallentuna kommer att förtätas med nya bostäder och i samband med det kommer ett övergripande detaljplanearbete för Vallentuna Centrum påbörjas. Detaljplanearbetet kommer innefatta både en modernisering av centrum med en tydlig sammanhoppling av kringliggande områden samt att stort fokus kommer att ligga på förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till Åbyholms nyhetsbrev för att få löpande information via mejl. Genom nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad om projektet, samt informerar dig när det börjar bli dags för försäljningsstart.

Försäljningsstart

När vi startar försäljning av bostäderna så ges förtur till Småakön genom en kövisning. För att bli inbjuden till den första visningen – kövisningen måste du vara medlem i Småakön.

Medlem i Småakön blir du här!

Här hittar du mer information om hur kövisningen går till.

Pris på bostäderna kommer att presenteras i samband med försäljningsstarten.

Snabbfakta

Försäljningsstart: Ej fastställd

Bostadstyp: Lägenhet,Radhus,Villa

Pris: presenteras inför försäljningsstart

Arkitekt: Reflex Arkitekter

Hitta hit

Åbyholmsvägen

Kontakt

Simon Wincrantz

Telefon: 070-326 54 90

E-post:

Anmälan för nyhetsbrev