Hantering av personuppgifter - Nyhetsbrev

Småa ingår i ALM Equity-koncernen och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss. Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

ALM Equity Management AB är personuppgiftsansvarig för hela koncernen, inklusive alla dotterbolag och varumärken, och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på ALM Equity AB, Regeringsgatan 59, SE-111 56 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8-562 303 00, e-post: info@almequity.se

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

En personuppgift är de uppgifter som kan kopplas till dig som person. Beroende på vilket förhållande du har med oss behandlar vi dina uppgifter olika. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss måste du se till att de tar del av den information som står här.

Nedan hantering gäller när du anmäler dig till ett nyhetsbrev på vår webbplats;

 1. Vilka uppgifter vi samlar in?
  När du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev behandlar vi ditt för- och efternamn samt din e-postadress. Vi kan även behandla personuppgifter som du har delgivit oss frivilligt.
 2. För vilket ändamål?
  För att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde m.m.
  och
  För att skicka nyhetsbrev, inbjudningar till visningar/evenemang och annan marknadsföring till dig via e-post som berör det bostadsområde du är intresserad av, eller andra områden som liknar det du har visat intresse för.
  och
  För att göra marknadsanalyser och skicka marknadsundersökningar kopplade till projektet eller andra liknande projekt.
 3. Vilken rättslig grund har vi för att samla in uppgifterna?
  För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver.
  och
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt.
  och
  I samband med anmälan till nyhetsbrev ger du samtycke till utskick av marknadsföringsmaterial och information om en eller flera tjänster och produkter samt genomförande av marknadsanalyser och marknadsundersökningar.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  När vi skickar nyhetsbrev och information till dig om våra projekt kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen, exempelvis för marknadsföringsändamål, liknande projekt eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer
  och
  Vi lämnar ut dina uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare mm.
  och
  Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
  och
  De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra. Vi raderar dina uppgifter som du lämnat till oss i samband med din anmälan till nyhetsbrev inom sex månader efter projektet är färdigställt eller på begäran.
  och
  Tänk på att du inte automatiskt blir raderad från våra register när du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev.
  och
  Tänk på att vi inte kan återställa dina uppgifter när de blivit raderade.

Övrigt
Om du varit i kontakt med oss, en av våra representanter eller samarbetsparter kan vi behandla de uppgifter om dig som du lämnat vid dessa tillfällen. Det kan exempelvis vara information om din familjesituation, bostadspreferenser eller klagomål. Vi kan även samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress eller telefonnummer.