Hantering av personuppgifter - Webbplats och cookies

Småa ingår i ALM Equity-koncernen och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss. Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

ALM Equity Management AB är personuppgiftsansvarig för hela koncernen, inklusive alla dotterbolag och varumärken, och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på ALM Equity AB, Regeringsgatan 59, SE-111 56 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8-562 303 00, e-post: info@almequity.se

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

En personuppgift är de uppgifter som kan kopplas till dig som person. Beroende på vilket förhållande du har med oss behandlar vi dina uppgifter olika. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss måste du se till att de tar del av den information som står här.

Nedan hantering gäller när du besöker vår webbplats;

 1. Vilka uppgifter vi samlar in?
  Som besökare på vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Vi behandlar exempelvis unika identifierare såsom ID:t på den enhet du använder, egenskaper om enheter och programvaror* samt information om effekten av vår annonsering.
  *Egenskaper om enheter och programvaror ger oss statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från och IP-adress som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig.
  och
  Vi samlar även information genom olika typer av cookies. Mer information om cookies och hur du raderar dessa finns längre ner på sidan.
 2. För vilket ändamål?
  För att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis, baserat på de uppgifter vi har, kunna skicka och visa information som vi tror att du kan vara intresserad av.
  och
  För att följa din aktivitet på vår webbplats och få information om hur vår webbplats, samt integrerade system, fungerar.
  och
  För att kunna garantera webbplatsens funktioner, minimera och förebygga problem samt för att bevara säkerheten.
 3. Vilken rättslig grund har vi för att samla in uppgifterna?
  För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver för att kunna tillhandahålla en problemfri webbplats.
  och
  För viss behandling har vi ett rättmätigt intresse. Exempelvis för statistik, analys, säkerställande av webbplatsens funktion, marknadsundersökningar, optimering av olika marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  Statistik, analys och undersökningar av webbplatsen delges inom ALM Equity-koncernen.
  och
  Vi lämnar ut dina uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare mm.
  och
  Vi lämnar även ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
  och
  De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.
  och
  Olika cookies lagras olika länge. De vi använder på vår webbplats lagras mellan 30 minuter upp till 26 månader. Lite längre ner kan du läsa om lagringstider för de cookies vi använder.
  och
  Tänk på att din upplevsle på vår webbplats kan försämras avsevärt som du blockerar eller raderar cookies.
  och
  Tänk på att vi inte kan återställa dina uppgifter när de blivit raderade.

Övrigt
Om du varit i kontakt med oss, en av våra representanter eller samarbetsparter kan vi behandla de uppgifter om dig som du lämnat vid dessa tillfällen. Det kan exempelvis vara information om upplevda problem på webbplatsen.

Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter enligt dataskyddslagen, GDPR:

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

Tänk på att vissa av rättigheterna ovan bara gäller i vissa situationer. Vill du tillämpa någon av dina rättigheter tar du kontakt med oss via de kontaktuppgifter som finns längre upp på denna sida.

Användning av Cookies

Definition av cookie och användningsområde
Vår webbplats innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara ner på din dator. Syftet med detta är att underlätta för dig som besökare samt för att samla anonym information som kan användas för att förbättra webbplatsen. Vissa cookies raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies), medan andra lagras på din enhet i syfte att känna igen din webbläsare (kampanjcookies och permanenta cookies).

De cookies vi använder kan delas in i tre kategorier;

 • Nödvändiga cookies: För att kunna tillhandahålla vår webbplats och dess tjänster är vissa cookies helt nödvändiga. Om dessa cookies blockeras eller raderas kommer vissa tjänster sluta att fungera.
 • Prestanda- och funktionscookies: Vi har cookies vars syfte är att förbättra din upplevelse på vår webbplats och i vår kommunikation. Dessa cookies är inte oumbärliga för webbplatsens funktion, men de kommer exempelvis komma ihåg vad du skrivit i olika formulär, så du slipper fylla i samma uppgifter flera gånger. Om dessa cookies raderas eller blockeras kommer tjänsten begränsas.
 • Marknadsföringscookies: Vi och tredje part kan placera cookies på vår webbplats med syfte att lagra information om hur du svarar på exempelvis annonser och nyhetsbrev. Denna information används för att anpassa vår kommunikation med dig. De cookies som tredje part placerar på vår webbplats kan vi inte styra över. Då vi inte heller har åtkomst till dessa bör du kontrollera hur de hanterar sina cookies.

Om ditt samtycke till att vi använder cookies
Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtrycker du till att vi använder cookies.

Vill du återkalla ditt samtycke gör du det genom att blockera eller radera de cookies vi placerat. Information om hur du går tillväga finns lägre ner på sidan.

Cookies på den här webbplatsen
Du som besökare på vår webbplats godkänner att vi använder cookies samt lagrar dessa på din dator genom att webbläsaren är inställd på att cookies tas emot samt fortsätter att surfa på webbplatsen. I din webbläsare kan du ställa in om du vill neka cookies eller om du vill få ett meddelande när en cookie begär att få lagringsåtkomst. Läs i instruktionerna till din webbläsare eller i dess hjälpfunktion kring hur det fungerar. Väljer du att neka cookies kan det innebära att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

All information som samlas in via cookies slås ihop och sammanställs anonymt. Detta innebär att du som individ inte kan spåras eller identifieras av oss. Vi använder cookies i syfte att samla information kring hur många som besöker webbplatsen, hur de rör sig mellan webbplatsens sidor samt hur länge de stannar på respektive sida. Denna information används för att kunna förbättra webbplatsen samt sammanställs för att få fram statistik och allmän marknadsinformation. Vi använder även tredje-part-cookies i annonseringssyfte vid remarketing. Mer information om dessa cookies samt hur länge de sparas finns här.

Informationen som vi samlar in lagras i Google Analytics. Permanenta cookies lagras i 26 månader, sessionscookies lagras i 30 minuter och kampanjcookies lagras i sex månader. Vissa rapporter kommer visa äldre statistik än ovan angivna tidsintervall, men då kommer viss detaljinformation ha raderats och inte vara tillgänglig i rapporten. Du kan läsa mer om lagring här.

Behandling av personuppgifter
Om du har godkänt användandet av cookies och anmäler dig till ett nyhetsbrev eller gör en intresseanmälan för något av våra bostadsområden kommer vi kunna koppla den information som samlas in genom cookien till dig personligen. Detta gäller även om du blir medlem eller loggar in på din medlemssida. Den informationen ger oss möjlighet att kommunicera relevanta bostadsområden med dig och anpassa vårt försäljnings- och marknadsföringsmaterial. Information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling hittar du högre upp på denna sida.

Du kan när som helst avbryta spårningen genom att radera eller blockera cookies. Mer information om hur du gör finns längre ner på sidan.

Hur du väljer att blockera eller radera cookies
I dina webbläsarinställningar kan du välja att blockera cookies, så den automatiskt hindrar lagring eller att du får information varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan även radera lagrade cookies, men då tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan olika webbläsare är det bäst att du följer varje webbläsares specifika instruktioner.

Tänk på att om du raderar eller blockerar cookies så kan det resultera i att vissa sidor och funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera, samt att det kommer att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part
På vår webbplats kan vi ha innehåll och delningsverktyg från olika sociala nätverk, exempelvis Facebook, och de kan därmed placera cookies på vår webbplats. Vi kan varken styra eller har åtkomst till dessa cookies eller de uppgifter som samlas in. Information om vilka cookies som används av tredje part finns på respektive parts hemsida.